Byggekontrollør

Fagmessig godt utført

Vi tar på oss oppdrag som "uavhengig" byggekontrollør for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og pris som igjen bidrar til at sluttproduktet blir fagmessig godt utført.

Byggekontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører flere kontroller underveis og enkelte kontroller er uanmeldt. Ved å utføre slike kontroller underveis kan man på et tidlig stadiet avklare eventuelle feil og mangler. Vi gir deretter beskjed til entreprenør om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden. Vi utfører også uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 på våtrom og lufttetthet som er et krav ved oppføring av boliger.
Kontakt oss i dag!

    © Full Byggekontroll AS
    Utviklet av: