Energirådgivning

En energirådgiver er en viktig fagperson for boligeiere som vurderer en større energioppgradering av boligen sin

En energirådgiver skal kunne gi kompetente råd og kyndig veiledning om energioppgradering av boligen.

Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker å gjøre tiltak som skaper bedre bo komfort og få en mer energieffektiv bolig. Vi vet hvilke og kan bistå med: 

- Kartlegge behov for ditt bygg
- Anbefale og planlegge tiltak
- Søke tilskudd hos Enova

Energimerking av nybygg

Vi bistår også med energimerking av nybygg
Alle som skal selge eller leie ut bolig etter 1.juli 2010 må energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket.

For boliger med bruksareal på 50kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger dvs. eneboliger under 50kvm er unntatt. 

Energikarakteren gir en rangering av bygningen eller boligens energitilstand sammenlignet med tilsvarende bygninger. Energikarakteren har en skala som er kjent blant annet fra hvitevarer med piler fra A til G.
Kontakt oss i dag!

    © Full Byggekontroll AS
    Utvilket av: