Trykktest av bolig

Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon

Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende sopp- og råteskader.

På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til lufttetthet i bygg. Vi har lang erfaring med å måle tetthet i alt fra leiligheter og eneboliger til kirker, svømmehaller og store næringsbygg. 

Vi bruker profesjonelt utstyr og tester etter gjeldende norske standarder.
Kontakt oss i dag!

    © Full Byggekontroll AS
    Utvilket av: